Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

15.3.2024. / javna nabava

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i opremanje Parka Gorice

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i opremanje Parka Gorica, evidencijski broj iz Plana nabave: 17/2024, oznaka obavijesti iz Elektroničkog oglasnika javne nabave: 2024/S F02-0002147 objavljujemo Mapu 2 iz Glavnog projekta ZOP: 17-4-2023 iz travnja 2023. godine izrađenog od ovlaštene krajobrazne arhitektice mr.sc. Zrinke Brajan. 

Glavni projekt - Mapa 2