Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Komunalno gospodarstvo

Na području Općine Fužine provodi se:

 • kvalitetno obavljanje svih komunalnih djelatnosti
 • održavanje komunalnih objekata u funkcionalnom stanju
 • na godišnjem planu grade se novi objekti komunalne infrastrukture
 • sve komunalne djelatnosti obavljaju se na načelu održivog razvoja
 • javnost rada vrijedi za obavljanje svih komunalnih djelatnosti

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Fužine prvenstveno služe kako bi zadovoljile potrebe domaćega stanovništva, ali kako bi se i svi naši gosti osjećali što ugodnije u Fužinama. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju su:

 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • zimska služba
 • održavanje groblja
 • održavanje javne rasvjete
 • prigodno ukrašavanje općine
 • dimnjačarske usluge
 • čišćenje, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih i fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama
 • javna usluga skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i zimsku službu temeljem Ugovora obavlja Komunalno-trgovačko društvo Fužine d.o.o., Pirovište 16 A, Lič, tel. 835-769, 620-950, mail. ktd-fuzine@ri.ht.hr

Održavanje javne rasvjete povjereno je Elektroinstalaterskom obrtu Šporčić iz Brod Moravica, Matika 18, a sve primjedbe i probleme vezane za javnu rasvjetu zaprima Arsen Ulčar mob. 091 383 5170, mail. domar@fuzine.hr

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Fužine ima Lokvarka d.o.o. iz Lokava, lokvarka@lokve.hr, kontakt Ivica Gržanić 099 8451 931.

Ugovor o  privremenom obavljanju djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Fužine vrši Obrt Juranić d.o.o. iz Delnica , tel. 812-401 obrt.juranic@ri.t-com.hr