Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

PDV

Općina Fužine temeljem clanka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 i 99/13), te odredbama clanka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost(NN 79/13 i 85/13) postaje obveznik PDV-a.

Temeljem prethodno navedenog, od 01.01.2014. godine Opcina Fužine obvezna je zaracunavati PDV na izdane racune za zakup.

Sukladno navedenome svi izdani racuni za zakup nakon 01.01.2014. godine iskazivati ce se sa PDV-om.