Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Koncesionar za održavanje javne rasvjete na području Općine Fužine je Obrt Šporčić. 

Prijave za neispravnu javnu rasvjetu možete dostaviti pisanim putem na e-mail domar@fuzine.hr ili telefonom na broj 091 383 5170, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.