Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Odbacivanje otpada u okoliš je svako ostavljanje, napuštanje, odbacivanje ili odlaganje otpada izvan lokacije za gospodarenje otpadom i ne odnosi se na mjesto primopredaje otpada u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Nepropisno odbačenim otpadom u okoliš smatra se otpad koji nije odložen u skladu s Odlukom o pružanju javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području  Općine Fužine (“Službene novine Općine Fužine 01/22) i Odlukom o komunalnom redu („službene novine Općine Fužine 08/19, 06/21).

Mjere za sprječavanje  protuzakonitog odbacivanja otpada na području Općine Fužine su:

 1. uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
 2. uspostava sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine Fužine,
 3. provođenje redovitog terenskog nadzora na području Općine Fužine radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada i poduzimanje daljnjih mjera iz nadležnosti komunalnog redara,
 4. postavljanje fizičkih prepreka kojima se onemogućuje pristup na lokacije,
 5.  provođenje informativnih aktivnosti koji se odnose na gospodarenje otpadom,
 6. objava informacija na mrežnoj stranici Općine Fužine o vremenu i lokaciji mobilnog reciklažnog dvorišta kao i lokacijama spremnika postavljenim na javnim površinama za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada,
 7. postavljanje video nadzora,
 8. godišnje akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš na području Općine Fužine.

Općina je uspostavila sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu mogu se dostaviti:

 1. putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine Fužine, www.fuzine.hr
 2. putem elektroničke pošte komunalnom redaru,
 3. putem telefona/mobitela komunalnom redaru,
 4. u prostorijama Općine Fužine – komunalnom redaru,
 5. pisanom obavijesti na adresu: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine  

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

Evidencija lokacija odbačenog otpada