Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Dimnjačarske usluge na području Općine Fužine pruža Lokvarka d.o.o.

Poduzeće za komunalne djelatnosti „Lokvarka“ d.o.o. u vlasništvu općine Lokve osnovano je 22. travnja 2008. godine. Predmet poslovanja poduzeća je održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, iznajmljivanje i pružanje usluga građevinskim strojevima, ostale komunalne djelatnosti i drugo.

Dimnjačarska služba obuhvaća čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izdavanje potvrda o ispravnosti i poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.

U koncesijskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova te na tom području dužan je izvršiti sljedeće:

- kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, redoviti pregled dimovodnih objekata i trošila, odštopavanje dimnjaka, spaljivanje smole u dimnjaka, frezanje smole u dimnjaku, kontrola priključka trošila, čišćenje dimovodnih cijevi, čišćenje ložišta (kotlovi, kamini, peći, štednjaci), analiza dimnih plinova, mjerenje CO u prostoru, kontrola ložišta

Čišćenje dimovodnih objekata obavlja se i na zahtjev vlasnika ili korisnika objekta na broj mobitela 099/ 845 19 31 ili na e-mail lokvarka@lokve.hr.