Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Općina Fužine ulaže trud u osiguravanje pristupačnosti svojih mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište OPĆINE FUŽINE i nalazi se na adresi www.fuzine.hr

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište OPĆINE FUŽINE na adresi www.fuzine.hr je djelomično usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Postavljen je poseban widget koji omogućava jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja, odnosno smanjivanja fonta, te se i kontrast  teksta može promieniti u odnosu na pozadinu stranice. Pomoću widgeta može se promijeniti font, te uključiti sivi tonovi.

Također, Ikone su dovoljno velike i postavljene na takvoj udaljenosti jedna od druge koja omogućava njihovo korištenje osobama s motoričkim poremećajima.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežno sjedište www.fuzine.hr većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

    • Neki HTML elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
    • Poveznice bi trebale biti desktiptivnije odnosno bolje opisivati sadržaj na koju upućuju
    • Neke slike nemaju definiran ALT altribut
    • PDF dokumenti otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .docx i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
    • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana

Općina Fužine radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Za jedan dio neusklađenosti Općina Fužine se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Fužine će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za usklađivanje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 28. listopada 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta OPĆINE FUŽINE korisnici mogu uputiti

e-poštom: opcina@fuzine.hr 
telefonom: +385 51 829 510
poštom: OPĆINA FUŽINE, Dr.F.Račkog 19, 51322 Fužine

Općina Fužine je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr