Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Socijalna skrb i zdravstvo

Na državnoj razini donesen je Zakon o socijalnoj skrbi („NN“ br. 18/22, 46/22, 119/22) koji je propisao načine ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koje pojedinci mogu ostvariti kod nadležnih Centara socijalne skrbi.

Sukladno navedenom zakonskom tekstu te temeljem odredbi Statuta Općine Fužine, Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine ("Službene novine Općine Fužine" broj 13/22). 

Navedenom Odlukom utvrđeno je tko sve može biti korisnik prava iz socijalne skrbi Općine Fužine, koja su to prava, način ostvarivanja tih prava kao i način prestanka navedenih prava.

Prava iz socijalne skrbi priznaju se temeljem uredno podnesenog obrasca u kojem se navodi što se traži, Izjave o članovima zajedničkog domaćinstva te ostalim dokumentima, ovisno za koju vrstu prava se zahtjev podnosi.