Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

18.6.2024. / opće obavijesti

Sufinanciranje nabave drugog obrazovnog materijala i školske opreme za učenike osnovne škole

OBAVIJEST

o sufinanciranju nabave drugog obrazovnog materijala i školske opreme za učenike osnovne škole s područja Općine Fužine za školsku godinu 2024./2025.

Općina Fužine sufinancira nabavu drugog obrazovnog materijala i školske opreme za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Općine Fužine. 

Učenici osnovne škole Ivanke Trohar Fužine bonove mogu preuzeti u tajništvu škole svakim radnim danom od 07:00 – 13:00 sati do 05.07.2024. godine. 

Učenici koji pohađaju drugu osnovnu školu, a imaju prebivalište na području Općine Fužine, bonove mogu preuzeti u pisarnici Općine, svakim radnim danom od 08:00 – 14:00 sati, s dokazom o prebivalištu.

Bonovi se mogu iskoristiti u jednoj od sljedećih knjižara i to do 30.09.2024. godine:

1. Narodne novine d.d., Dolac 9, Rijeka, 051/211-941

2. Knjižara Baltazar, Supilova, Delnice, 051/811-373

3. Školska Knjiga d.d. prodavaonica br. 5., Ul. Ignacija Henckea 1b, Rijeka, 051/211-119

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj 051/829-503.