Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

27.6.2023. / opće obavijesti

Obavijest o loženju vatre na otvorenom prostoru

Na temelju Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/02 i 15/10) od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno je svako loženje vatre na otvorenom prostoru (spaljivanje korova i drugog biljnog otpada, korištenje improviziranih roštilja i gradela, paljenje logorskih vatri, bacanje šibica, opušaka i odlaganje drugih gorućih i užarenih tvari na otvorene površine). Iznimno, na temelju pismenog zahtjeva pravne ili fizičke osobe nadležna javna vatrogasna postrojba može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva.

Pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne Javne vatrogasne postrojbe.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru pravne ili fizičke osobe dužne su navesti:

- podatke o vremenu i mjestu loženja i spaljivanja,

- naziv i veličinu površine loženja i spaljivanja,

- broj osoba koje će obavljati loženje i spaljivanje,

- opis tvari koja će se spaljivati,

- preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme loženja i spaljivanja,

- osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja loženje i spaljivanje.

U slučaju da loženje vatre nije prijavljeno, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova protiv počinitelja podnijet će obavezni prekršajni nalog. Novčane kazne su u visini od 66,36 do 132,72 eura za fizičku osobu, od 265,45 do 1.327,23 eura za pravnu osobu, odnosno od 132,72 do 663,61 eura za fizičku osobu obrtnika.

Fizička osoba koja izazove požar kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.990 do 19.900 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 260 do 1.990 eura. Pravna osoba koja propustom izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.990 do 19.900 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 260 do 1.990 eura.

Budući da je ljudska nepažnja ili nemar čest uzrok požara, upozoravamo na neke od mogućih uzroka nastanka požara:

-različiti uređaji i aparati koji koriste električnu struju, plin ili lož ulje potencijalna su opasnost za nastanak požara, a nepravilno rukovanje, neodržavanje i kvarovi mogu uzrokovati požare sa znatnim materijalnim štetama (npr. uključeno glačalo ostavljeno na stolu za glačanje bez nadzora, uključeno električno ili plinsko kuhalo i slično),

-prije odlaska na godišnji odmor ili izbivanja iz stana/kuće potrebno je provjeriti i onemogućiti sve izvore od kojih može nastati požar (struja, plin i drugo),

-odbacivanje gorućih šibica ili opušaka u plastične ili pletene koševe za otpatke ili na druge zapaljive materijale,

-odbacivanje opušaka iz vozila tijekom vožnje,

-ostavljanje u vozilu upaljača na dohvat sunčevim zrakama,

-igra djece sa šibicama ili upaljačem, odnosno pušenje na skrovitom mjestu,

-ukrašavanje prostora svjetiljkama i svijećama, naročito u vrijeme blagdana i proslava,

-paljenje logorske vatre,

-roštiljanje u prirodi.