Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

9.6.2024. / opće obavijesti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta kojima je vlasnik Općina Fužine.

Na temelju članaka 123. - 133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 ) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) Općina Fužine objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim  pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih  prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste:

 • GF02-1 (od GF02 prema kbr. 2B do Poslovne zone Vrata spoj na GF03) dužine cca. 850 m, izgrađena na k.č.br. 1351, 765/64, 765/63, 765/86, 765/51 u k.o. Vrata
 • GF04 (od ŽC5068 do željezničke stanice Vrata) dužine cca. 550 m, izgrađena na k.č.br. 1318/1 u k.o. Vrata 
 • GF04-1 (spoj GF04 i ŽC5068) dužine cca. 130 m, izgrađena na k.č.br. 1103/5 u k.o. Vrata
 • GF05 (spoj ŽC 5068 kbr. 84 ulice Vrata, k.č. 875 k.o. Vrata i Poslovne zone Vrata do GF03 i GF02) dužine cca. 1415 m, izgrađena na k.č.br. 1312/3, 860, 861/1, 859/1, 859/3, 585, 1312/1, 779/2, 785/6, 1309/4 u k.o. Vrata
 • GF15 (ulica Klađe od ŽC5068 kod kbr. 21 Sv.Križ k.č. 201 k.o. Fužine do spoja GF13 i GF 16) dužine cca. 330 m, izgrađena na k.č.br. 2871 u k.o. Fužine 
 • GF16 (nastavak ulice Klađe od spoja s GF13 i GF15 do spoja s LC58058 i GF18) dužine cca. 470 m, izgrađena na k.č.br. 2920/1, 601/5, 601/3, 601/4, 601/6, 584/25, 584/26, 734/28 u k.o. Fužine
 • GF17 (ulica Kolibice II k.č. 734/27 k.o. Fužine) dužine cca. 230 m, izgrađena na k.č.br. 734/27 u k.o. Fužine
 • GF19 (Ulica Kolibice I od LC58058 do k.č. 696/1 k.o. Fužine kod kčb. 15 Kolibice I) dužine cca. 230 m, izgrađena na k.č.br. 687/27, 689/1, 2920/1 u k.o. Fužine
 • GF19-1 (Ulica Kolibice I od GF19 do k.č. 696/1 k.o. Fužine kod kčb. 15 Kolibice I) dužine cca. 160 m, izgrađena na k.č.br. 2920/1, 690/1, 692/2, 695/2 u k.o. Fužine
 • GF20 (Ulica Novo naselje od LC58058 do k.č. 715 k.o. Fužine kčb. 12 Novo naselje) dužine cca. 160 m, izgrađena na k.č.br. 2920/3, 687/37, 698/5, 703/17, 696/5 u k.o. Fužine
 • GF20-1 (odvojak ulice Novo naselje  od GF20 kod kčb. 4 Kolodvorska do kbr 8 Kolodvorska ulica) dužine cca. 85 m, izgrađena na k.č.br. 687/37, 698/8, 703/1 u k.o. Fužine 
 • GF23 (od ŽC 5062 preko kanala kod željezničkog mosta uz Ličanku preko pješačkog mosta kod vrtića te spoj na ŽC 5062 sa odvojcima do HEP-ovog ventila i prema kući kbr. 51 u ulici Donje selo) dužine cca. 600 m, izgrađena na k.č.br 220/4, 2919/1, 2919/8, 2919/7, 1148/2, 834/1, 122 u k.o. Fužine
 • GF25 (Ulica Purga od ŽC 5068 kod Parka Dr. Franje Račkog do ŽC 5068 kod kbr.12 sa pješačkim prolazima spoj na ŽC5062 i ŽC5068) dužine cca. 380 m, izgrađena na k.č.br 2881/1 u k.o. Fužine
 • GF25-2 (Od ŽC 5068 uz Vatrogasni dom Fužine, parkiralište te pješački prolaz spoj do ŽC 5068) dužine cca. 130 m, izgrađena na k.č.br 2881/1, 85/1 u k.o. Fužine 
 • GF27 (Ulica Grbajel od ŽC 5068 kod k.č. 1206 k.o. Fužine do k.č. 1059 k.o. Fužine) dužine cca. 380 m, izgrađena na k.č.br 2884/1 u k.o. Fužine
 • GF30 (Stara cesta Benkovac od ŽC5068 kod kbr.32 do ŽC5068 kod kbr. 36 Benkovac k.č. 2829 k.o. Fužine) dužine cca. 450 m, izgrađena na k.č.br 2829, 2835/6 u k.o. Fužine
 • GF32 (od ŽC5068 kod k.č. 2610 k.o. Fužine do k.č. 2337/1) dužine cca. 450 m, izgrađena na k.č.br 2359/1, 2861/3 u k.o. Fužine
 • GF36 (ulica Seline od ŽC5062 kod kbr. 4 Banovina, k.č 4363 k.o. Lič, do Pilane pa do spoja na ŽC5062 kod kbr.24A, k.č. 4449/2 k.o. Lič) dužine cca. 1170 m, izgrađena na k.č.br 5970/1, 5982 u k.o. Lič 
 • GF38 (od ŽC 5062 do kbr.19 Pirovište, k.č.1914/1k.o.Lič, s odvojkom do kbr.25 Pirovište – k.č. 5930, 5931, 5936, 5937 k.o Lič) dužine cca. 510 m, izgrađena na k.č.br 5930, 5931, 5936, 5937 u k.o. Lič 
 • GF40 (ulica Lič od ŽC5062 do centra naselja Lič) dužine cca. 1025 m, izgrađena na k.č.br 6009/1 u k.o. Lič 
 • GF40-3 (od GF41 kod kbr. 84 Lič do ulice Sv. Križ, ulica Sv. Križ i nastavak do podvožnjaka) dužine cca. 900 m, izgrađena na k.č.br 6009/1 u k.o. Lič
 • GF40-4 (odvojak GF40 uz kbr. 2, 10, 8a i 8 u Ulici Lič) dužine cca. 100 m, izgrađena na k.č.br 5986 u k.o. Lič 
 • GF41 (od GF40 nastavak ulice Lič prema Šušarima k.č. 5901 k.o. Lič), dužine cca. 1500, m, izgrađena na k.č.br 5901 u k.o. Lič
 • GF44 (Ulica Ulice – k.č 5924 k.o. Lič) dužine cca. 700 m, izgrađena na k.č.br 5924 u k.o. Lič 

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta kojima je vlasnik Općina Fužine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Augustin Dušek, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1336), Geodetski ured "Geo-AGI" d.o.o. Grubišno Polje, 77. samostalnog bataljuna ZNG 19.

Općina Fužine će početi s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste dana 17.06.2024. godine u vremenu od 9,00 - 13,00 sati i završiti zaključno sa 21.06.2024. godine.

Obilježavanje će se izvoditi uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja mogu izvršiti, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28.06.2024. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, Fužine, (mala vijećnica) te na tel. 043/550-777, mob.098/907-5601.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pisanim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 05. srpnja 2024. godine na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

 

KLASA: 350-01/24-01/06

URBROJ: 2170-19-24-2

Fužine, 06. lipanj 2024. godine

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                      David Bregovac, v.r.