Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

22.9.2021. / natječaji

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“ DONJE SELO 29A

FUŽINE

KLASA: 112-03/21-03/2 URBROJ: 2112-03-04/01-21-1

Fužine, 21. rujna 2021.

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) izdajem sljedeću

 

OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

Nakon provedenog natječaja za popunu radnog mjesta:

-     stručni suradnik psiholog/ica,

      1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (8 sati tjedno),

objavljenog dana 28. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje, mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Dječjeg  vrtića „Snježna pahulja“ te mrežnim stranicama Osnivača, Općina Fužine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Snježna pahulja” na sjednici održanoj 13. rujna 2021. godine, donijelo je odluku o izboru sljedećeg kandidata: Ivan Sušanj, dipl. psiholog.

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ”Snježna pahulja” te mrežnim stranicama Osnivača, Općina Fužine.

 

Zamjenica ravnateljice Mirela Knežević

Dostaviti:

  • kandidatima prijavljenim na natječaj,
  • mrežne stranice i oglasna ploča Dječjeg vrtića,
  • mrežne stranice Osnivača,
  • pismohrana, ovdje.