Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

16.9.2022. / natječaji

Natječaj za radno mjesto komunalno-prometni redar

Temeljem odredbe članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 98/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakon), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine, objavljuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto komunalno- prometni redar u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Natječaj

Podaci o opisu poslova

Privola osobni podaci

Izjava

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti