Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

7.9.2022. / natječaji

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za nastavnu godinu 2022./2023.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine (“SN OF br. 05/21) i Odluke Općinskog načelnika (KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-195 od 06.09.2022.g.) Općina Fužine objavljuje Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za nastavnu godinu 2022./2023. 

Sukladno čl. 21. Odluke o stipendiranju učenika i studenata korisnici stipendije koji su ispunili uvjete iz čl. 19. i 20. Odluke, odnosno koji su u roku od 30 dana po završetku školske godine dostavili presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji je stipendija dodjeljena, te uvjete iz čl. 3. Odluke, odnosno da ima prebivalište na području Općine Fužine, da je polaznik razreda srednje škola prvi puta, da nije stariji od 20 godina te da mu uspjeh u prethodnoj školskoj godini nije niži od 4,5 , nije obvezan prijavljavati se na Natječaj za dodjelu stipendija, već će nastaviti koristiti stipendiju, a sukladno čl. 21. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Općine Fužine 05/21). 

Cijeli tekst Natječaja možete preuzeti ovdje

Zahtjev za dodjelu stipendije

Prijedlog liste kandidata za dodjelu učeničke stipendije

Konačna lista kandidata