Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

2.9.2022. / natječaji

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine prikupljanjem pismenih ponuda

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/2011, 64/2015, 112/2018) i članka 3. Odluke o davanju zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službene novine Općine Fužine“ broj 08/19) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine (KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-190  od 31. kolovoza 2022. Općina Fužine raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine prikupljanjem pismenih ponuda.

Predmet zakupa je poslovni prostor na lokaciji Fužine, Sv. Križ 2, prizemlje, ukupne površine 12,00 m2 koji se sastoji od jedne prostorije.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 1 godine.

Pismene ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu na adresu: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora.

Nezatvorene ponude smatrati će se neispravnim.

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje