Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

4.11.2020. / natječaji

Konačna lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija

Ime i prezime Adresa Fakultet  Godina  Broj bodova
Brkić Valentina  Vrata 10, Fužine  Sveučilište u Rijeci- odjel za biotehnologiju  I.  10,2
Jurkić Danijel Novo naselje 11, Fužine  Pomorski fakultet - diplomski studij  IV. 8,4
Pavletić Klara  Vrata 32 A, Fužine  Sveučilište u Rijeci- sestrinstvo  I.  11,5
Radošević Mia  Lič 180 A, Lič  Medicinski fakultet u Rijeci III. 8,3
Radoš Rafaela  Sv. Križ 45, Fužine  Libertas, Međunarodno poslovanje  II.  8,6
Šulentić Lucija  Purga 10, Fužine  Fakultet političkih znanosti  V. 8,4

* studenti prve godine fakulteta sukladno Odluci o stipendijama Općine Fužine moraju imati minimalno 9,0 bodova, a studenti viših godina 7,5 bodova. 

Predsjednik Povjerenstva:

Darinka Franić, v.r.