Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

25.11.2022. / natječaji

Javni Natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica za komunalne poslove i komunalno redarstvo – komunalni redar

Temeljem odredbe članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 98/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakon), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNO REDARSTVO-KOMUNALNI REDAR U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE FUŽINE 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Natječaj

Podaci o opisu poslova

Privola

Izjava

Poziv na testiranje

Obavijest o izboru kandidata