Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

1.3.2023. / opće obavijesti

Poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavljuje Poziv za iskaz interesa za korištenje mljekomata zapremnine 200 litara, marke Letina VEM d.o.o. izrađen 2017. godine. Isti ima mogućnost izdavanja fiskaliziranih računa. 

Mljekomat se daje na korištenje pod sljedećim uvjetima: 

- novčana nakanda za korištenje 159,27 eura godišnje po ispostavljenom računu; 

- zabrana davanja na korištenje trećim osobama, 

- korištenje marom dobrog gospodara uz korisnikovo pokrivanje troškova popravaka, servisiranja te redovnog održavanja, 

- prodaja mlijeka isključivo proizvedenog na području Primorsko-goranske županije, 

- korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem bi mljekomat bio postavljen. 

Iskaz interesa za korištenje mljekomata korisnici mogu dostaviti na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51 314 Ravna Gora ili putem e-maila: cprr@hi.ht.hr najkasnije do 17. ožujka 2023. godine. Iskaz interesa mora sadržavati ime, prezime, adresu i kontakt.