Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

18.6.2021. / opće obavijesti

Općina Fužine značajno povećala standard gospodarenja otpadom

Općina Fužine nabavkom kamiona za sakupljanje reciklabilnog otpada, vrijednog nešto manje od 1,4 milijuna kuna sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 85%-tnom iznosu značajno je povećala standard gospodarenja otpadom.

 

Projekt je financiran sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, mjera KK.06.3.1.18 Nabavka komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, a ostatak vrijednosti, 15%, financira Komunalno trgovačko društvo Fužine (KTD Fužine). Provode ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačko tijelo, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Svečanoj primopredaji nazočili su David Bregovac, načelnik Općine Fužine, Ana Merle, direktorica KTD Fužine (naručitelj), Željko Horvat, zamjenik direktora tvrtke Tehnix (isporučitelj) te Valentin Crljenko, predsjednik Općinskog Vijeća.

 

Nabavkom ovog specijalnog vozila omogućit će se daleko kvalitetnije i bolje pružanje usluga sakupljanja sortirnog otpada po principu od vrata do vrata. U drugoj polovici godine žitelji i gospodarstvenici Općine Fužine moći će svoj otpad kvalitetnije sortirati, odvajati i zbrinjavati na kućnom pragu.“ - naglasila je Merle. Nabavljeno vozilo isporučila je tvrtka Tehnix koja jamči voznu uporabu od milijun km što osigurava kvalitetno Mercedes podvozje. Manja je potrošnja goriva, a komunalno vozilo zadovoljava i sve ekološke standarde. Merle je spomenula i edukacije u vrtiću i školama, online prezentacije i ostale komunikacijske aktivnosti koje su provedene s ciljem poticanja lokalnih dionika na sustavno razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Tijekom edukacija posebno su uživala djeca, a njihov interes za sudjelovanje zasigurno će imati efekta na njihove buduće obrasce ponašanja.

 

Općina Fužine zajedno sa svojom komunalnom tvrtkom strateški je usmjerena na razvoj sustava cjelovitog gospodarenja otpadom, te se želi postići maksimalno odvajanje otpada i smanjenje ukupne količine otpada, što će rasteretiti okoliš. U ovoj godini, uz kamion za sakupljanje otpada, nabavljeno je i mobilno reciklažno dvorište.

 

Nabavka električnog turističkog vlaka, integracija LED tehnologije na preostalom općinskom području i izgradnja još jedne punionice za električna vozila samo je dio budućih planiranih projekta. Bitno je kazati kako sve općinske projekte prožimaju ekološke politike radi sustavnog pristupa očuvanju prirodnih vrijednosti našeg kraja.“ – zaključio je Bregovac u svom izlaganju.