Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

4.7.2022. / opće obavijesti

Obavijest stipendistima Općine Fužine

Korisnici stipendije koji su za školsku/akademsku godinu 2021./2022. ostvarili pravo na stipendiju Općine Fužine, a sukladno čl. 19. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine  dužni su u roku od 30 dana po završetku školske/akademske godine dostaviti presliku svjedodžbe o završenom razredu/godini za koji se stipendira. Ukoliko korisnik stipendije ne dostavi traženu dokumentaciju, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije.

Oni učenici/studenti koji su pravo na stipendiju ostvarili u protekloj školskoj/akademskoj godini (2021./2022), nisu obavezni ponovno se prijavljivati na javni poziv za dodjelu stipendije, već će sukladno čl. 21. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine, nastaviti koristiti stipendiju ukoliko zadovoljavaju propisane uvjete. Sa tim učenicima/studentima sklopiti će se novi Ugovor o stipendiraju za narednu školsku/akademsku godinu, nakon utvrđivanja iznosa o visini stipendije.

Nastavak stipendiranja učenika i studenata odnosi se na one korisnike koji:

  • su dostavili potvrdu, odnosno svjedodžbu o završetku školske/akademske godine
  • zadovoljavaju uvjete sukladno čl. 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine (nije potrebno dostavljati novu dokumentaciju, već će se dostavom dokaza o završetku školske/akademske godine provjeriti da li se ostvaruje pravo na dodjelu stipendije s osnove općeg uspjeha)

Korisnici stipendija dužni su sukladno čl. 17. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine, obavijestiti Jedinstveni upravni Odjel o promjenama koje mogu utjecati na prestanak prava na stipendiju, a to su:

  1. gubitak status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja
  2. samovoljnim prekidom školovanja u tijeku školske/akademske godine
  3. tijekom školske/akademske godine promijena prebivališta s područja Općine Fužine
  4. sporazumnim raskidom ugovora, na zahtjev korisnika stipendije

Javni poziv za učenike/studente koji stipendiju nisu primali u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. biti će objavljen u rujnu, odnosno listopadu ove godine na internet stranici Općine Fužine www.fuzine.hr

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail: financije@fuzine.hr ili na broj telefona: 051/829-503.