Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

19.7.2022. / opće obavijesti

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji “Rock pod branom” dana 30.7.2022.

KTD Fužine d.o.o. / Ured za turizam objavljuje 

JAVNI POZIV

za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji “Rock pod branom” dana 30.7.2022.

Organizatori manifestacije su Ured za turizam općine Fužine i udruga Art klub Gorski kotar. Tijekom manifestacije “Rock pod branom” nastupit će bendovi One possible option, Midnight band, Art-klub rock bend i bend No problem. U okviru navedene manifestacije potrebno je u subotu 30.srpnja od 19:00 sati osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim napravama.

„Rock pod branom.“ održati će se na igralištu pod branom u centru Fužina u subotu 30.7.2022, s početkom od 19:00 sati (u trajanju do max 7 sati). Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan po događanju. Ured za turizam općine Fužine kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije ugostiteljskog mjesta na prostoru održavanja manifestacije pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima. Prijave će se razmatrati po vremenu predaje dokumentacije na mail info@visitfuzine.hr. U slučaju da se prijave dva ili više prijavitelja koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, pravo prvenstva ima čija je ponuda ranije zaprimljena. Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ponuda neće zadovoljavati uvjete iz Javnog poziva, Ured za turizam općine Fužine kao organizator zadržava pravo prenamijene lokacije te odabira ugostitelja bez ponovnog raspisivanja Javnog poziva.

Prava i obveze ugostitelja
 Pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje
ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.
 Ugostitelji koji se jave na Javni poziv i prilože dokaz o svom statusu (obrtnica, izvadak iz registra djelatnosti i dr.) imaju pravo korištenja navedenog prostora te priključenja na
električnu energiju.
 Ugostitelj je dužan svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu
vrijednost. U suprotnom, Ured za turizam općine Fužine ne snosi nikakvu odgovornost ni prema ugostiteljima niti prema trećim osobama.
 Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom ugostitelji su dužni strogo se pridržavati svih preporuka koje u to vrijeme budu na snazi od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Općine Brinje, te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U suprotnom, Ured za turizam
općine Fužine ne snosi nikakvu odgovornost.
 Ugostitelj je isključivo odgovoran za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru kojeg je dobio na korištenje, te odgovara za svu štetu koja nastane trećim osobama i stvarima koja nastane u svezi s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti.
 Ugostitelj je dužan obavljanje ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu
te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na navedenom prostoru. U suprotnom, Ured za
turizam općine Fužine ne snosi nikakvu odgovornost.
 Ugostitelj je u cijelosti odgovoran prema trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih i podzakonskih akata
Republike Hrvatske.

Organizatori manifestacije dužani su podmiriti sva potraživanja ZAMP-a u slučaju izvođenja ili reprodukcije bilo kakvog glazbenog programa samo za prostor u kojem je predviđen i ugovoren programski sadržaj.

 Ugostitelj je dužan platiti zakup prostora u iznosu od 1.500,00 kn na žiro račun KTD Fužine d.o.o., Ureda za turizam općine Fužine, kako bi sudjelovao u jednom dijelu
troškova navedene manifestacije.

Postavljanje i opremanje prostora:
Manifestacija “Rock pod branom” , 30.7.2022. godine započinje od 19:00 sati, a ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana najkasnije do 18:00 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 31.07.2022. godine do 07:00 sati. Rad ugostiteljske djelatnosti će trajati od 19:00 sati 30.srpnja.2022. do najkasnije 02.00 sata dana 31. srpnja 2022. godine. Ugostitelj je dužan nakon manifestacije vratiti prostor u prvobitno stanje.

Prijava za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga mora sadržavati:
 ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio Javnog poziva,
 pravne osobe / izvadak iz sudskog Registra;
 obrtnici / izvadak iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar;
 kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića);
 Ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
 kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;
 Izjava o pružanju ugostiteljskog asortimana koja sadržava: zaštitu od vremenskih neprilika (šator, tende, suncobrani), stolice, te stolove za usluživanje hrane i pića, pokretni ugostiteljski objekt (koji sadržava šank, rashladne uređaje, prostor za pripremu i posluživanje jela i pića)
 Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama,
 Održavanje čistoće i reda
 Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja ( opisni prijedlog ) - opciono

Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz Prijave za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih uvjeta Javnog poziva dobiva pravo na pružanje ugostiteljskih usluga na navedenoj
manifestaciji. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan. Lokacije za postavljanje privremenih objekata za potreba manifestacije, određuje Ured za turizam općine Fužine.
Ugostitelj je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena. Radno vrijeme podložno je promjenama ukoliko Stožer civilne zaštite donese Odluku o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena s obzirom na razvoj epidemiološke situacije širenja bolesti COVID-19 što je ugostitelj dužan pratiti i poštivati.

Rok za predaju prijava je petak 22.srpnja 2022.. godine do 15:00 sati na mail info@visitfuzine.hr.

Izabrani prijavitelj će 25. srpnja 2022. godine biti pozvan da potpiše Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrati će se da je prijavitelj odustao, te će se predmet Javnog poziva ponuditi sljedećem
prijavitelju.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na mail: info@visitfuzine.hr. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javni poziv će se objaviti na web stranici Općine Fužine i Ureda za turizam općine Fužine (www.tz-fuzine.hr).

Održavanje manifestacije će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i drugim okolnostima, te sukladno tome Ured za turizam općine Fužine zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva.

PRIJAVNICA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI: 
OPĆI PODACI PRIJAVITELJA
NAZIV TVRTKE/OBRTA
IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE
ADRESA TVRTKE/OBRTA
OIB TVRTKE/OBRTA
NAZIV BANKE I BROJ POSLOVNOG RAČUNA
WEB STRANICE TVRTKE/OBRTA
KONTAKT OSOBA
TELEFON KONTAKT OSOBE
E-MAIL KONTAKT OSOBE