Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

23.1.2023. / opće obavijesti

Javne potrebe za 2023. godinu

Općinski načelnik Općine Fužine raspisao je Javne natječaje za financiranje javnih potreba u sportu, kulturi, društvenim djelatnostima za 2023. godinu te institucionalnu podršku udrugama za razdoblje 2023.-2025. godinu. 

Ovim putem pozivamo sve Udruge sa područja Općine Fužine da svoju prijavu podnesu preporučeno poštom ili osobno (u pisarnicu Općine Fužine) a najkasnije do 30. siječnja 2023. godine. 

Javne natječaje potražite ovdje