Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

6.5.2022. / opće obavijesti

Javna rasprava o prijedlogu izrade UPU-a naselja Fužine

Općina Fužine, Jedinstveni upravni odjel temeljem odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 67/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine 01/22)  i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine KLASA: 024-03/22-05/01 URBROJ: 2170-19-02-22-114 od 05. svibnja 2022. godine, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1).