PDV

Općina Fužine temeljem clanka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 i 99/13), te odredbama clanka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost(NN 79/13 i 85/13postaje obveznik PDV-a.

Temeljem prethodno navedenog, od 01.01.2014. godine Opcina Fužine obvezna je zaracunavati PDV na izdane racune za zakup.

Sukladno navedenome svi izdani racuni za zakup nakon 01.01.2014. godine iskazivati ce se sa PDV-om.¸

Lokacija

Općina Fužine

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak: 09:00 - 13:00
Utorak: 09:00 - 13:00
Srijeda: 09:00 - 13:00
Četvrtak: 09:00 - 13:00
Petak: ne primaju se stranke

Kontaktiraj nas