Vodni doprinos

Vodni doprinos je određeni novčani iznos kojeg je vlasnik odnosno investitor dužan podmiriti Hrvatskim vodama kod izgradnje novog objekta ili kod legalizacije.

Rješenje o obvezi plaćanja vodnog doprinosa donose Hrvatske vode.
Propis:
Uredba o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine broj: 78/2010, 76/2011, 19/2012 i 151/2013)

 

Tarife i visine vidljive su na stranicama Hrvatskih voda

Lokacija

Općina Fužine

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak: 09:00 - 13:00
Utorak: 09:00 - 13:00
Srijeda: 09:00 - 13:00
Četvrtak: 09:00 - 13:00
Petak: ne primaju se stranke

Kontaktiraj nas