Komunalna naknada

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade da je prilikom dostave rješenja o komunalnoj naknadi, vraćen velik broj nepreuzetih pošiljki.

S obzirom da su svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni prema Općem poreznom zakonu potpisati ovogodišnje rješenje o komunalnoj naknadi, te samim time i preuzeti pripadajuće uplatnice, u slučaju da ih dostavljači iz dva pokušaja nisu uspjeli pronaći na adresi navedenoj za dostavu rješenja, ista mogu preuzeti u zgradi Općine Fužine na adresi Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine (na prvom katu).

Odredbama članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja, nasljeđivanje) plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja kao što je promjena u kvadraturi prijaviti Općini Fužine nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Radno vrijeme ureda je od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.

Rješenja se mogu preuzeti i svaki radni dan u popodnevnim satima od 16,00 do 19,00 h.

Rješenja i pripadajuće uplatnice potrebno je preuzeti u što kraćem roku.

Ukoliko obveznik plaćanja ne preuzme rješenje, dostava će se smatrati izvršenom 15-og dana od dana kada je na adresi dostave ostavljanja obavijesti o pokušanoj dostavi.

Sve upite oko dostave rješenja ili izmjene podataka možete uputiti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili na broj telefona 829-507.

 

 

Javni poziv - evidencija nerazvrstanih cesta na području općine Fužine

Općina Fužine poziva sve nositelje prava na predmetnim nekretninama o započinjanju i provođenju postupka evidnetiranja nerazvstanih cesta. 

Cijele tekstove javnih poziva možete pogledati na sljedećim poveznicama: 

Javni poziv  - GF25-1 (ulica Sednjak od GF25 kod kčbr 20 Purga do k.č. 1183/2 k.o. Fužine kod kčbr. 20 Grbajel k.o. Fužine)

Javni poziv - GF01-9 (od GF1 do jezera Lepenica)

Javni poziv - GF46-1 (pješački prilaz i Vicićev most sa parkiralištem uz potok Ličanku od GF46 do GF46)

 

Obavijesti o planu rasporeda kioska i terasa na području općine Fužine

Općinski načelnik općine Fužine donio je Odluke o planu rasporeda terasa,  kioska i specijalnih naprava za obavljanje trgovine, iznamljivanja robe i pružanja usluga. 

Cijeli tekst Planova kao i Grafike možete pogledati na sljedećim poveznicama: 

Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namjenjenih za obavljanje trgovine, iznamljivanja robe i pružanja usluga na javnim površinama na području Općine Fužine

Plan rasporeda ugostiteljskih terasa na javnim površinama na području Općne Fužine

Prikaz lokacija za ugostiteljske terase, kioske i specijalne naprave 

Iskaz interesa za upis djece u Dječji vrtić "Pahuljica"

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA FUŽINE

        Jedinstveni upravni odjel

 

Klasa: 601-01/19-01/01

Urbroj: 2112/03-03-19-01

Fužine, 04. travnja 2019. godine

 

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su radovi na izgradnji objekta dječjeg vrtića u Općini Fužine u završnoj fazi a nakon toga treba uslijediti unutarnje opremanje namještajem i potrebnom opremom.

Kako bi uopće mogli započeti sa realizacijom Dječjeg vrtića „Pahuljica“ i provedbom programa rada nužno je utvrditi broj zainteresirane djece .

Zbog navedenog molimo da ispunite priloženi anketni listić te nam ga u što kraćem roku dostavite na našu adresu osobno, putem pošte, telefaksa ili e-maila.

Krajnji rok za dostavu podataka je 23. travnja 2019. godine.

                                                           

S poštovanjem,

 

                                                                                            Pročelnik

                                                                     Marijan Šokac, dipl. iur., v.r.

 

Anketni listić

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas