Način i postupak financiranja udruga iz Proračuna Općine

Ovim putem bi Vas htjeli informirati i upoznati sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Naime došlo je do promjena u načinu i postupcima dodjeljivanja financijskih sredstava za udruge. 

Više informacija možete vidjeti ovdje. 

Također možete pogledati i prezentaciju vezanu uz novi normativni okvir za financiranje udruga u RH

https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljen-prirucnik-za-primjenu-uredbe-o-financiranju-udruga/2808

Predsjednica Republike sa čelnicima Udruge općina u RH

Predsjednica Republike s čelnicima Udruge općina u RH

Načelnici općina – prva karika između naroda i države

 

Zagreb, 13. lipnja 2016. - Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u ponedjeljak 13. lipnja s Upravnim odborom Udruge općina na čelu s predsjednikom udruge Đurom Bukvićem i tom su prigodom načelnici općina informirali predsjednicu o akutnim problemima hrvatske lokalne samouprave. „Udruga općina u RH ima želju objediniti sve hrvatske općine u svojem članstvu kako bi što uspješnije  zastupala interese stanovnika seoskih, malih i ruralnih sredina te sudjelovala u donošenju propisa i zakona koji se odnose na njihovo funkcioniranje“, naglasio je uvodno Bukvić dodavši kako je opće mišljenje da sustav lokalne samouprave treba resetirati. „Često nas se optužuje da ne sagledavamo probleme u cjelini, ali naglašavam da mi nismo protiv reforme već smo protiv površnih, kratkoročnih i paušalnih rješenja kakva se često nude.  Želimo funkcionalnu i fiskalnu decetralizaciju i ugledajmo se na ostale zemlje Europske unije, želimo izmijeniti trivijaliziranu percepciju općinskih samouprava i pridonijeti gospodarskom i svakom drugom razvoju zemlje“. 

Bukvić se založio za korekciju predodžbi o općinama kao korisnicima proračuna i naglasio da one daju u državni proračun otprilike trostruko više nego što dobiju, a dobiju samo 2,7 posto ukupnih sredstava. Upozorio je da su općine zdravo tkovo društva jer nisu zadužene, da se njihova demografska slika dramatično mijenja  pa je tako u posljednjih 15 godina uslijed iseljavanja nestalo oko 200 sela, kao i da su birokratskim preprekama onemogućene u kori štenju europskih fondova.

Članovi Upravnog odbora iznijeli su Predsjednici RH mnoštvo prepreka s kojima se, kao prva karika između naroda i države, suočavaju u svakodnevnom obavljanju posla. Među njima su najizraženiji zahtjevi za upravljanjem imovinom na njihovom području odnosno nerazumijevanje  Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, pitanje upravljanja pomorskim dobrom i šumskim dobrom s kojima bi općine mogle postići gospodarski zamah, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i zemljišnih knjiga, problematično definiranje kriterija nerazvijenosti, česta promjena propisa i nji hova neusuglašenost, nedostatak strategija razvoja, posebice poljoprivrednog, slabi kontakti s nadležnim ministarstvima.

 

Kolinda Grabar -Kitarović je, nakon što je saslušala načelnike iz 17 hrvatskih županija, izrazila razumijevanje za mnoštvo problema s kojima se hrvu općine kao i svoju potporu funkcionalnoj i fiskalnoj reformi lokalne samouprave. Naglasila je kako uviđa sve probleme devastiranja ruralnog života, odlaska mladih sa sela, sporosti administracije koja nikako da u život provede koncept „one stop shopa“, ali i napomenula kako misli da nema mjesta malodušju  te da će se društvo uskoro uhvatiti u koštac s reformom državne i lokalne uprave temeljem široke javne rasprave.

Cijeli tekst možete vidjeti na stranicama Udruge Općina RH

Provedba projekta V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fužine

Kratak opis projekta: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana predstavlja strateški dokument koji je potreban Općini Fužine kako bi učinkovito reagiralo na prostorne pojave i procese te kako bi se uskladilo s razvojnim ciljevima.

Osnovni razlozi izrade i izmjene Prostornog plana Općine Fužine: 

-- preispitivanje prometnog sustava unutar obuhvata Plana i to u cijelu prometnice Ž1 (obilaznica naselja Fužine) i povezivanja izdvojenog građevinskog područja Benkovac Fužinski E2

- preispitivanje mogućnosti smještaja izviđačkog centra na području T3-1

- strukturiranje gospodarskih zona na poslovne i proizvodne zone uz mogućnost manjih korekcija površina zona

- utvrđivanje mogućnosti korekcija granica izdvojenog građevinskog područja R1-3 sportsko-rekreacijske namjene i definiranje pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone

- preispitivanje mogućnosti smještaja na lijevoj strani jezera Bajer uz postojeću šetnicu, sadržaja u funkciji rekreacijskog korištenja jezera Bajer

- usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Plana u dijelu koji se odnosi na sportsko-rekreacijsko područje R1-8, luku na jezeru Bajer i groblje u Fužinama G1

- ukidanje sportsko-rekreacijske zone R1-9

- usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Plana koji se odnosi na zaštitu arheološke baštine.

 

Rezultat projekta: Izrađen i usvojen od stane Općinskog vijeća dokument V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fužine

 

Financijska potpora : Projekt je financiran iz Podmjere 7.1, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. u 100 % iznosu.

Iznos potpore iznosi: 195.000,00 kn

Status projekta: u provedbi

 

 

Za sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda Općini Fužine 1,2 milijuna kuna iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je još jedan projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10 000 stanovnika. Općini Fužine u Primorsko–goranskoj županiji isplaćeno je 1.234.927,98 kuna za ulaganje u konstrukciju sustava kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda. Navedenim ulaganjem ostvareni su sljedeći ciljevi ulaganja: poboljšanje i razvoj osnovne infrastrukture za poticanje gospodarske i socijalne aktivnosti te poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području.

http://www.apprrr.hr/za-sustav-kanalizacije-i-prociscavanje-otpadnih-voda-opcini-fuzine-12-milijuna-kuna-iz-ipard-a-1913.aspx

 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas