Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Općine Fužine

Općina Fužine pitanje zakupa poslovnog prostora na svome području i nad prostorom u svom vlasništvu do sada je provodila sukladno odredbama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/97, 18/98, 46/07, 03/08, 30/09, 43/10, 44/13 i 36/14“).

Trenutno je u postupku savjetovanje po pitanju nove Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.

Po pitanju kriterija, odmah po donošenju Odluke, ustanoviti će se ovim Pravilnikom način utvrđivanja kriterija za određivanje početne visine zakupnine koja će se odnositi i na poslovni prostor na području bivše Ekonomije odnosno Poduzetničke zone Lič.

Na taj naćin, uz postavljanje jasnijih uvjeta i kriterija za davanje u zakup i utvrđivanje početne cijene, svi će prostori biti obuhvaćeni jednom odlukom i jednim pravilnikom bez utvrđivanja posebnih vrsta visine boda za ostale prostore.

Nacrt Pravilnika

Obrazac 

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Pripremio:

Pročelnik, Marijan Šokac, dipl. iur.