Nacrt o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Općina Fužine pitanje zakupa poslovnog prostora na svome području i nad prostorom u svom vlasništvu do sada je provodila sukladno odredbama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/97, 18/98, 46/07, 03/08, 30/09, 43/10, 44/13 i 36/14“).

03. prosinca 2018. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora čije odredbe dijelom mijenjaju postojeće stanje, odnosno iziskuju usklađivanje odluka donesenih od strane predstavničkih tijela gradova i općina.

Sukladno navedenome, a uvažavajući između ostalog i činjenicu da su sve Odluke vezano za zakup donesene i objavljene u Službenim novinama PGŽ, a u međuvremenu Općina Fužine je ustanovila svoje Službene novine, predlaže se donošenje cjelokupno nove Odluke o zakupu koja je uvažila i zadnje izmjene i dopune Zakona (NN 112/18) i koja bi se objavila u vlastitim službenim novinama i objedinila sve dosadašanje i zadnje izmjene i dopune.

Osim preciznije određivanja pojedinih termina, tretiranje zakupa do 30 odnosno do 180 dana, za koje se Odluka niti ne odnosi, najveći dio izmjena odnosi se na mogućnost kupnje poslovnog prostora.

Po pitanju kriterija, odmah po donošenju Odluke, ustanoviti će se novim Pravilnikom način utvrđivanja kriterija za određivanje početne visine zakupnine.

 

Nacrt Odluke  

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju

Pripremio:

Pročelnik, Marijan Šokac