Nacrt odluke načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Fužine

Općina Fužine, u skladu sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/2017.), dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Fužine.

Temeljem navedenog i Zakona o pristupu informacija (NN br. 25/13 i 85/15.) Općina Fužine utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Fužine te će u razdoblju od 07. veljače do 28. veljače 2018. godine provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem objave na internetskim stranicama Općine Fužine.

 

Primjedbe i prijedlozi  na Nacrt  Odluke mogu se dostaviti putem obrazca na mail: komunalni.suradnik@fuzine .hr najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Cijeli tekst Nacrta Odluke možete pogledati ovdje.

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju