Provedba projekta V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fužine

Kratak opis projekta: Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana predstavlja strateški dokument koji je potreban Općini Fužine kako bi učinkovito reagiralo na prostorne pojave i procese te kako bi se uskladilo s razvojnim ciljevima.

Osnovni razlozi izrade i izmjene Prostornog plana Općine Fužine: 

-- preispitivanje prometnog sustava unutar obuhvata Plana i to u cijelu prometnice Ž1 (obilaznica naselja Fužine) i povezivanja izdvojenog građevinskog područja Benkovac Fužinski E2

- preispitivanje mogućnosti smještaja izviđačkog centra na području T3-1

- strukturiranje gospodarskih zona na poslovne i proizvodne zone uz mogućnost manjih korekcija površina zona

- utvrđivanje mogućnosti korekcija granica izdvojenog građevinskog područja R1-3 sportsko-rekreacijske namjene i definiranje pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene zone

- preispitivanje mogućnosti smještaja na lijevoj strani jezera Bajer uz postojeću šetnicu, sadržaja u funkciji rekreacijskog korištenja jezera Bajer

- usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Plana u dijelu koji se odnosi na sportsko-rekreacijsko područje R1-8, luku na jezeru Bajer i groblje u Fužinama G1

- ukidanje sportsko-rekreacijske zone R1-9

- usklađenje grafičkog i tekstualnog dijela Plana koji se odnosi na zaštitu arheološke baštine.

 

Rezultat projekta: Izrađen i usvojen od stane Općinskog vijeća dokument V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Fužine

 

Financijska potpora : Projekt je financiran iz Podmjere 7.1, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. u 100 % iznosu.

Iznos potpore iznosi: 195.000,00 kn

Status projekta: u provedbi

 

 

Za sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda Općini Fužine 1,2 milijuna kuna iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je još jedan projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10 000 stanovnika. Općini Fužine u Primorsko–goranskoj županiji isplaćeno je 1.234.927,98 kuna za ulaganje u konstrukciju sustava kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda. Navedenim ulaganjem ostvareni su sljedeći ciljevi ulaganja: poboljšanje i razvoj osnovne infrastrukture za poticanje gospodarske i socijalne aktivnosti te poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području.

http://www.apprrr.hr/za-sustav-kanalizacije-i-prociscavanje-otpadnih-voda-opcini-fuzine-12-milijuna-kuna-iz-ipard-a-1913.aspx

 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas