Izvješće o utrošku financijskih sredstava - javne potrebe općine Fužine za 2018. godinu

Sukladno čl. 5 Ugovora o dodjeli financijskih sredstava u svrhu provedbe projekata/programa u 2018. godinu, svaki primatelj financijskih sredstava s osnove navedenog Ugovora dužan je najkasnije do 31. siječnja 2019. godine dostaviti izvješće o utrošku sredstava. 

Izvješće je potrebno dostaviti na propisanim obrascima, koje možete preuzeti na stranicama Općine, uz svu ostalu dokumentaciju propisanu čl. 5. Ugovora. 

Obrazac C2

Obrazac C3

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

U tijeku su radovi na izgradnji KB  35 kV TS 35/20 KV VRATA – PLASE na zahtjev HEP- OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektroprimorje Rijeka i trajati će do kraja 11. mjeseca na području Općine Fužine. Tijekom radova očekuju se zastoji u prometu i otežano kretanje vozila i pješaka. Molimo Vas za poštivanje ograničenja i strpljenje. Radove izvodi tvrtka Belobrajdić d.o.o. iz Delnica.

OPĆINA FUŽINE

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas