Socijalne stipendije

Općina Fužine objavljuje natječaj za dodjelu socijalnih stipendija učenicima/studentima za kolsku/akademsku godinu 2017./2018. 

Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Učeničke stipendije

Općina Fužine objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima za nastavnu godinu 2017./2018. 

Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje. 

Zakup poljoprivrednog zemljišta bez javnog poziva

http://www.apprrr.hr/obavijest--stocarima-koji-su-dobili-odluke-o-davanju-u-zakup-drzavnog-zemljista-bez-javnog-poziva--2357.aspx

 

OBAVIJEST STOČARIMA KOJI SU DOBILI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA BEZ JAVNOG POZIVA

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište poziva fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana podnesu zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1205.html

 

 

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Porez na nekretnine

Poštovani,

Dana 01. siječnja 2018. godine stupa na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada.

Porezni obveznici se obavještavaju da su obvezni najkasnije do 31.08.2017. godine dostaviti dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.fuzine.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Općine Fužine u vremenu od 07 – 15 h, putem pošte (Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51 322 Fužine) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 051 829-500, elektronski na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu u vremenu od 07–15 h.

Prema novom načinu obračuna, osobitu pozornost skrećemo na sljedeće:

1. Predmet oporezivanja su sve nekretnine: kuće, starine, ruševine, apartmani, kuće za odmor, pomoćni gospodarski objekti, garaže, šupe, neizgrađeno građevinsko zemljište (svako zemljište na kojem se može graditi) i slično.

2. Izračun poreza utvrđuje se u m2 (podne površine) stana, kuće, zemljište, vikendice, poslovnog prostora, apartmana, stana za iznajmljivanje, garaže, spremišta, gospodarske zgrade, dodatni sadržaj na nekretnini ( bazeni, saune, sportski tereni i sl.).

3. Dodatno je neophodno za objekte – kuće, stanove, apartmane, garaže, spremišta, gospodarske zgrade i sl.,  dostaviti ili navesti Građevinsku dozvolu ili Rješenja o uvjetima građenja ili zadnje Rješenje o legalizaciji (ako je rađena legalizacija). U svim ostalim slučajevima gdje se ne može utvrditi starost objekta potrebno je dostaviti Uvjerenje od katastra, da je objekt izgrađen prije 1968. god. ili uz dostavu izjave uz 2 svjedoka o vremenu izgradnje.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

                                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

                                                                                          OPĆINE FUŽINE

 

Obrasci: 

Stambeni prostor

Poslovni prostor

Neizgrađeno građevinsko zemljište

Plan gospodarenja otpadom općine Fužine za razdoblje 2017.-2022.g.

Javni uvid u Prijedlog plana gospodarenja otpadom općine Fužine za razdoblje od 2017.-2022.g., provodi se u razdoblju od 27.ožujka do 28. travnja 2017. godine. 

Za vrijeme javnog uvida, odnosno savjetovanja s javnosti, sve zainteresirane stranke mogu dostaviti prijedloge i mišljenja na predmetni dokument. 

Prijedlog plana gospodarenja otpadom općine Fužine za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Odluka o objavi Prijedloga PGO općine Fužine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog financiranja javnih potreba za 2017. godinu

Sukladno Pravilniku o financiranju Javnih potreba (Službene novine Općine Fužine 6/16 ), Općina Fužine objavljuje rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima/projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. 

Rezultate možete pogledati ovdje.

Lokacija

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas