Obavijest o povremenom zatvaranju prometnice preko brane Bajer

Hep proizvodnja d.o.o. obavještava da će se u razdoblju od 17.06. - 21.06.2019. , u vremenu od 7:30 - 17:00 sati, prometnica preko brane Bajer povremeno zatvarati zbog aktivnosti remonta hidromehaničke opreme i građevinskih radova na brani. 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas