Utvrđivanje prava vlasništva

Općina poziva sve mještane koji imaju informaciju o sljedećim osobama, a vezano uz utvrđivanje prava vlasništva da se jave u općinu Fužine :

1. Starčević Miha Jurin, Lič kbr. 40

2. Starčević Nikola, Lič kbr. 40

3. Starčević Josipa, kbr. 40

4. Starčević Josipa, sada u Americi

5. Starčević Marija, sada u Americi. 

 

 

Lokacija

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas