Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Fužine

Općinsko vijeće općine Fužine je na sjednici održanoj 17. kolovoza 2017. godine donijelo Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Fužine.

Koncesija je dodijeljena tvrtki Dimnjačarske usluge Rijeka j.d.o.o. iz Rijeke, kalina 11 na rok od 5 godina. 

Kontakt osoba iz spomenute tvrtke je gosp. Boris Ferlindeš, a kontaktirati ga možete na broj telefona 098 557 855

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas