Pokraj jezera Bajer postavljeno je 9 uličnih sprava za vježbanje čime se potiče zabavna rekreacija i bavljenje sportskim aktivnostima, kako stanovnika naše općine tako i turista koji posjećuju na kraj.