Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

19.11.2020. / savjetovanje s javnošću

Strategija upravljanja imovinom za razdoblje 2021-2027 godina

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04. prosinca 2020. godine. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2021-2027 godina kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: procelnik@fuzine.hr

Obrazloženje uz prijedlog Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2021-2027 godina

Sukladno zakonskim obvezama, propisana je obveza izrade Strategije upravljanja imovinom države, a podredno i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojom se na cjeloviti način prikazuje koncept načina upravljanja imovinom u budućem radzoblju, naglasci što se ima i na koji način se može popraviti stanje u upravljanju imovinom.

Strategija je planski dokumenat temeljem kojeg, ukoliko se isti donese na Općinskom vijeću, predstavlja osnov za donošenje ostalih dokumenata kao što su Plan upravljanja imovinom za godišnje razdoblje, koje je trenutno u fazi pripreme.

Na izradu i donošenje Strategije na odgovarajući način se primjenjuju pravila o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Stoga se ova Strategija oslanja na Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN, broj 52/18), Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. (NN, 96/19) te na odredbe i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.

Do sada, općina je imala 2017. godine usvojenu Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Fužine za razdoblje 2017-2021 godine   (Službene novine Općine Fužine broj 2/17) te sukladno istoj Registar nekretnina.

Provedba Odluke neće iziskivati financijsku potrebu od strane Općine Fužine.

Pripremio

Pročelnik, Marijan Šokac