Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

27.1.2021. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. veljače 2021. godine do 15,00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Fužine kako bi se ista mogla uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanome obrascu putem e-maila: opcina@fuzine.hr

Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/20, dana 23. prosinca 2020. godine. Zakon je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Člankom 32. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 24.02.2021. godine.

Radi ispunjenja obveze propisane člankom 32. Zakona, predlaže se donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Fužine, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložiti će se uz prijedlog Poslovničke odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Fužine.

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec., v.r.

                                                                                             Općinski načelnik

                                                                                            David Bregovac, v.r.