Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

19.11.2020. / savjetovanje s javnošću

Odluka o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu općine Fužine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04. prosinca 2020. godine. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu općine Fužine kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: procelnik@fuzine.hr

Obrazloženje uz prijedlog Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine

Do sada, navedeno pitanje bilo je riješavano kroz Odluku o porezima Općine Fužine i to kroz plaćanje poreza na javne površine.

Postupak davanja je pak bio reguliran odredbama Odluke o davanju javnih  površina na privremeno korištenje (SN PGŽ br. 43/10) gdje se također propisivala mogućnost provedbe natječaja. Međutim, prema mišljenjima porezne uprave sukladno Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) koje su putem okružnica proslijedili svim lokalnim samoupravama, traži se da sve bude riješeno samo Odlukom o porezima, a ne i zasebnim Odlukama koje Odluka o porezima predviđa za donošenje.

Sukladno navedenom, predložena je i izmjena Odluke o porezima općine Fužine gdje je ukinut navedeni porez, a kroz sam zakup riješava se na puno jednostavniji način pitanje uređivanja međusobnog odnosa zakupca i zakupodavca kao i načina davanja na raspolaganje javnih površina.

S druge strane, takva mogućnost propisana je odredbom čl. 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu te je stoga i predloženo donošenje nove Odluke.

U pogledu visina, ista nije mijenjana već je usklađena obzirom na postojeće potrebe.

Provedba Odluke neće iziskivati financijsku potrebu od strane Općine Fužine.

Pripremio

Pročelnik, Marijan Šokac