Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni vrstu slova

25.6.2020. / opće obavijesti

OBAVIJEST O OBAVEZI ODRŽAVANJA NEKRETNINA

Fizičkim i pravnim osobama - posjednicima i vlasnicima nekretnina (stambenih i poslovnih objekata, neizgrađenog građevinskog zemljišta) na području Općine Fužine o odredbama Odluke o komunalnom redu donesene od strane Općinskog vijeća općine Fužine ( „Službene novine primorsko – goranske županije“ broj 08/19) kojih se je potrebno pridržavati, a u vezi održavanja nekretnina u vlasništvu.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište kao i vlasnici odnosno korisnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih površina uz javne površine DUŽNI SU:

 - redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama te sprečavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete
 - održavati ogradu uz javnu površinu urednom, a ogradu od ukrasne živice redovito obrezivati na način da ne smeta prolaznicima i prometu

Za nepoštivanje navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu predviđene su novčane kazne u iznosu od 500,00 kuna za pravne osobe, od 1.000,00 za obrtnike i od 200,00 kuna do 2.000,00 kuna za fizičke osobe koja se može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je fizičkim i pravnim osobama  narediti radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, a ukoliko se ne postupi po nalogu potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

U slijedećem razdoblju do kolovoza 2020. godine provodit će se nadzor unutar svih naselja Općine Fužine u svrhu utvrđivanja stanja navedenih nekretnina s obzirom na istaknute odredbe Odluke o komunalnom redu, stoga Vas upozoravamo da se pridržavate navedenoga.

Ukoliko niste u mogućnosti sami izvršiti radnje u svrhu održavanja okućnice ili neizgrađenog građevnog zemljišta možete se obratiti u KTD „Fužine“ d.o.o., Pirovište 16A Lič, 051/835-769 koji isto mogu obaviti prema svom važećem cjeniku.

Za sve ostale informacije, objašnjenja i upute molim Vas da se obratite Općini Fužine, Dr. F. Račkog 19 Fužine, tel. 051- 829 -507.