Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

16.11.2020. / opće obavijesti

Idejni projekt centralnog trga u Fužinama

S obzirom na turističku tradiciju i potrebe domaćeg stanovništva, jasno je da prostor u središtu naselja koji bi trebao biti središte javnog života Fužina, funkcionalno i oblikovno nije na zahtjevanoj razini. Veliki dio površine zauzima benzinska postaja te parkirna mjesta, zbog kojih je prostor upravo u vrijeme najveće posjećenosti prometno vrlo opterećen te ne može ispunjavati svoju svrhu. Stoga je prostornim planom predviđeno izmještanje benzinske postaje na primjereniju lokaciju te oslobađanje prostora trga.

Predloženim rješenjem stvara se prostor koji bi zadovoljio potrebe stalnog stanovništva I turista te bi bila omogućena kvalitetna organizacija brojnih događanja. Uklanjanjem benzinske postaje te smanjenjem broja parkirnih mjesta otvara se mogućnost širenja površina i programa namijenjenih ljudima. Predloženim intervencijama veliki dio prostora trga postaje pješačka zona kojom se povezuje početak, odnosno kraj šetnice oko jezera Bajer na sjeveru, sa objektom na jugu u kojem se nalaze središnje djelatnosti (pošta, banka, turistički informativni centar...). Cijelim prostorom pješačke zone predviđeno je nizanje različitih programa i elemenata oblikovanja prostora.

Prostor trenutnog nogometnog igrališta, zamjenjuje novouređeni prostor u SRC Zagoricom gdje se nalaze tri sportska terena (teniski, nogometni i košarkaški)

Prijedlog idejnog projekta možete pogledati na internet stranici Općine Fužine (www.fuzine.hr), te svakim danom u predvorju zgrade Općine, od 16.11.2020. do 27.11.2020. u vremenu od 8:00-15:00 i 16:00-19:00 sati. Također, svoje prijedloge možete dostaviti putem maila (opcina@fuzine.hr) ili upisati u knjigu koja se nalazi u predvorju.

Dana 26.11.2020. u 18:00 sati biti će prezentacija projekta, te ćete sve eventulane upite moći uputiti načelniku oosbno. 

Galerija

Prijedlog idejnog projekta